CHAP MỚI CẬP NHẬT (Đăng nhập để xem được tất cả truyện trên web)

Mô Vương Đương Đạo

4.1
CHAP 74 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 73 6 Tháng Bảy, 2023

Nhiệt Độ Cơ Thể Nhân Tạo 36.7 Độ C

4.6
CHAP 16 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 15 28 Tháng Sáu, 2023

CÔNG PHONG

4.4
CHAP 17 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 16 4 Tháng Bảy, 2023

Chưa Từng Gục Ngã

4.7
CHAP 25 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 24 1 Tháng Bảy, 2023

DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN CẦU NGƯỢC TRA

4.6
CHAP 25 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 24 1 Tháng Bảy, 2023

Để Tâm

4.4
CHAP 40 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 39 1 Tháng Bảy, 2023

Sổ Tay Công Lược Ảnh Đế

4.4
CHAP 17 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 16 1 Tháng Bảy, 2023

NEW Nhặt Được Ác Ma

4.7
CHAP 1 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 0 15 Tháng Sáu, 2023

CHUNG TÌNH

4.6
CHAP 51 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 50 1 Tháng Bảy, 2023