GENRES

BAO DƯỠNG

CÔNG PHONG

4.4
CHAP 17 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 16 4 Tháng Bảy, 2023

ANH TRAI DẠY DỖ EM TRAI KHÔNG NGHE LỜI

4.4
CHAP 21 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 20 15 Tháng Sáu, 2023

MÔI SÚNG

4.3
CHAP 97 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 96 22 Tháng Sáu, 2023

KHÔNG LÀM ĐÀN ÔNG ĂN CƠM MỀM

4.3
CHAP 111 24 Tháng Sáu, 2023
CHAP 110 17 Tháng Sáu, 2023

HỒN NHIÊN BÊ BỐI

4.7
CHAP 87 End 3 Tháng Sáu, 2023
CHAP 86 5 Tháng Mười Một, 2022

HỘI CHỨNG HOANG TƯỞNG ĐƯỢC YÊU

4.4
CHAP 7 14 Tháng Hai, 2023
CHAP 6 14 Tháng Hai, 2023

Bạn trai cũ là âm hồn bất tán

4.6
CHAP 140 END 10 Tháng Một, 2023
CHAP 139 10 Tháng Một, 2023

NGOẠN VẬT TÁNG CHÍ

4.4
CHAP 80 End 2 Tháng Mười, 2022
CHAP 79 2 Tháng Mười, 2022

HẤP DẪN CHÍ MẠNG

4.6
CHAP 71 14 Tháng Năm, 2022
CHAP 70 7 Tháng Năm, 2022