GENRES

CẨU HUYẾT

Ân Sủng Của Sói

4.8
CHAP 11 5 Tháng Bảy, 2023
CHAP 10 2 Tháng Bảy, 2023

Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

4.4
CHAP 31 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 30 27 Tháng Sáu, 2023

TRỤC LÃNG

4.3
CHAP 34 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 33 27 Tháng Sáu, 2023

Đừng Nhặt Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.4
CHAP 29 18 Tháng Năm, 2023
CHAP 28 10 Tháng Năm, 2023

Nhất Niệm Chi Tư

3.6
CHAP 34 END 11 Tháng Tư, 2023
CHAP 33 3 Tháng Tư, 2023