GENRES

TÁI SINH- DUYÊN TIỀN KIẾP

KHI EM SAY GIẤC

4.3
CHAP 38 15 Tháng Năm, 2023
CHAP 37 1 Tháng Năm, 2023

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.4
CHAP 243 8 Tháng Năm, 2023
CHAP 242 2 Tháng Năm, 2023

NEW Tình cũ là nhất

4.6
CHAP 30 7 Tháng Năm, 2023
CHAP 29 30 Tháng Tư, 2023

NEW Vợ Ta Đến Từ Trong Tranh

4.4
CHAP 24 28 Tháng Tư, 2023
CHAP 23 21 Tháng Tư, 2023

Phược Long Vi Hậu

4.4
CHAP 81 END 2 Tháng Tư, 2023
CHAP 80 26 Tháng Ba, 2023

Lòng Quân Khó Đoán

4.5
CHAP 9 3 Tháng Ba, 2023
CHAP 8 3 Tháng Ba, 2023

CĂN HỘ QUÁI VẬT

4.6
CHAP 96 NT6 2 Tháng Ba, 2023
CHAP 95 NT 5 22 Tháng Hai, 2023

GẶP GỠ XÀ YÊU

4.6
CHAP 103 16 Tháng Hai, 2023
CHAP 102 9 Tháng Hai, 2023

NEW Về Thời Thiếu Niên Của Tiên Tôn

4.4
CHAP 8 30 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 7 30 Tháng Mười Hai, 2022

NEW CHÚC LONG

5
CHAP 4 16 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 3 28 Tháng Mười Một, 2022