GENRES

TÁI SINH- DUYÊN TIỀN KIẾP

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.7
CHAP 221 4 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 220 27 Tháng Mười Một, 2022

Phược Long Vi Hậu

4.5
CHAP 64 4 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 63 27 Tháng Mười Một, 2022

KHI EM SAY GIẤC

4.3
CHAP 19 4 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 18 20 Tháng Mười Một, 2022

NEW CHÚC LONG

5
CHAP 3 28 Tháng Mười Một, 2022
CHAP 2 7 Tháng Mười Một, 2022

Nhất Niệm Giai Tình

4.6
CHAP 59 7 Tháng Mười Một, 2022
CHAP 58 28 Tháng Mười, 2022

THIÊN TRƯỚNG ĐĂNG

4.8
CHAP 149 6 Tháng Mười, 2022
CHAP 148 28 Tháng Chín, 2022