GENRES

CÔNG TỰ VẢ

KHÔNG GIÁNG NHIỆT SƯU

4.6
CHAP 69 19 Tháng Một, 2022
CHAP 68 3 Tháng Ba, 2023

Quân tâm bất lương

4.4
CHAP 139 END 23 Tháng Hai, 2023
CHAP 138 16 Tháng Hai, 2023

LƯỢNG ĐƯỜNG KHÔNG THÍCH HỢP

4.9
CHAP 29 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 28 25 Tháng Chín, 2022

ANH ẤY NÓI TÔI LÀ HẮC LIÊN HOA

4.2
CHAP 178 END 18 Tháng Chín, 2022
CHAP 177 11 Tháng Chín, 2022

Bầu trời giải trí

4.5
CHAP 47 End 29 Tháng Sáu, 2022
CHAP 46 22 Tháng Sáu, 2022

Nghệ thuật chế ngự hồ ly

4.1
CHAP 45 3 Tháng Tư, 2022
CHAP 44 30 Tháng Ba, 2022