GENRES

CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU

Không Uổng

4.6
CHAP 70 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 69 30 Tháng Sáu, 2023

Kết Hôn Là Chuyện Nhỏ

4.4
CHAP 38 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 37 27 Tháng Sáu, 2023

TU CHÂN NÃI BA

4.6
CHAP 116 End 31 Tháng Bảy, 2022
CHAP 115 24 Tháng Bảy, 2022

NEW Về Thời Thiếu Niên Của Tiên Tôn

4.5
CHAP 8 30 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 7 30 Tháng Mười Hai, 2022

VỊ VƯƠNG PHI NÀY GIỚI TÍNH NAM

4.5
CHAP 62 END 15 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 61 8 Tháng Mười Hai, 2022

Vượt Vật Chủng Kết Thân

4.7
CHAP 61 31 Tháng Mười, 2022
CHAP 60 24 Tháng Mười, 2022

HOÀNG TỬ XUẤT GIÁ

4.8
CHAP 54 27 Tháng Tư, 2022
CHAP 53 27 Tháng Tư, 2022

ĐẾN ẢNH ĐẾ CÒN MUỐN LY HÔN

4.5
CHAP 97 9 Tháng Tư, 2022
CHAP 96 28 Tháng Ba, 2022