GENRES

CƯỜNG CÔNG CƯỜNG THỤ

DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN CẦU NGƯỢC TRA

4.6
CHAP 25 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 24 1 Tháng Bảy, 2023

CHUNG TÌNH

4.6
CHAP 51 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 50 1 Tháng Bảy, 2023

MUỐN THĂNG THIÊN THÌ HÃY YÊU ĐƯƠNG

4.3
CHAP 10 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 9 1 Tháng Bảy, 2023

NEW Hôm Nay Tình Cũ Muốn Quay Lại

4.9
CHAP 8 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 7 10 Tháng Sáu, 2023

ANH TRAI DẠY DỖ EM TRAI KHÔNG NGHE LỜI

4.4
CHAP 21 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 20 15 Tháng Sáu, 2023

Cậu Ấy Đến Trong Đêm 

4.3
CHAP 14 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 13 29 Tháng Sáu, 2023

Quan Hệ Nợ Nần

4.3
CHAP 30 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 29 22 Tháng Sáu, 2023

Trò Chơi Thuần Phục Của Quạ

4.4
CHAP 20 END 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 19 24 Tháng Sáu, 2023

Cao Tháp

4.3
CHAP 13 1 Tháng Bảy, 2023
CHAP 12 29 Tháng Sáu, 2023

NEW Thiếu Gia Không Ngoan

4.7
CHAP 7 17 Tháng Sáu, 2023
CHAP 6 17 Tháng Sáu, 2023