GENRES

DỊ GIỚI

NHÂN GIỐNG ĐỘT BIẾN

4.6
CHAP 20 16 Tháng Ba, 2023
CHAP 19 9 Tháng Ba, 2023

MUỐN SỜ SỜ ĐUÔI SAO

4.4
CHAP 25 16 Tháng Ba, 2023
CHAP 24 8 Tháng Ba, 2023

NEW Ma Tôn Đại Nhân Có Muốn Song Tu Không?

4.7
CHAP 8 14 Tháng Ba, 2023
CHAP 7 28 Tháng Hai, 2023

18+ Đất Hoang và An Tức

4.3
CHAP 30 END 23 Tháng Hai, 2023
CHAP 29 15 Tháng Hai, 2023

Tạm Biệt, Quốc Vương Của Ta

4.3
CHAP 23 18 Tháng Một, 2023
CHAP 22 11 Tháng Một, 2023

NEW Về Thời Thiếu Niên Của Tiên Tôn

4.4
CHAP 8 30 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 7 30 Tháng Mười Hai, 2022

Song long

4.1
CHAP 10 11 Tháng Mười Một, 2022
CHAP 9 3 Tháng Mười Một, 2022