GENRES

DỊ NĂNG

NEW Nhặt Được Ác Ma

4.7
CHAP 1 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 0 15 Tháng Sáu, 2023

NHÂN GIỐNG ĐỘT BIẾN

4.5
CHAP 34 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 33 24 Tháng Sáu, 2023

VỌNG KHÚC

4.4
CHAP 12 16 Tháng Một, 2023
CHAP 11 15 Tháng Một, 2023

Tiệm cà phê hồi tưởng

4.7
CHAP 8 26 Tháng Mười, 2022
CHAP 7 22 Tháng Mười, 2022