GENRES

ĐIỀN VĂN

EM KHÔNG GIỐNG ẢNH CHỤP

4.3
CHAP 35 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 34 28 Tháng Sáu, 2023

ĐÊM NAY SƯƠNG TRẮNG

3.8
CHAP 22 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 21 8 Tháng Năm, 2023

KHÔNG CÓ TIỀN

4.4
CHAP 30 27 Tháng Sáu, 2023
CHAP 29 20 Tháng Sáu, 2023

NEW THỨ CẬU ẤY CHO THẬT SỰ QUÁ NHIỀU

4.3
CHAP 25 1 Tháng Tư, 2023
CHAP 24 25 Tháng Ba, 2023

Thục Tội Chi Khuyển

2.6
CHAP 14 26 Tháng Mười, 2022
CHAP 13 16 Tháng Mười, 2022

Lão hành đương

4.7
CHAP 6 24 Tháng Chín, 2021
CHAP 5 24 Tháng Chín, 2021