GENRES

HÀO MÔN THẾ GIA

CÔNG PHONG

4.4
CHAP 17 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 16 4 Tháng Bảy, 2023

Phế Thê Trùng Sinh

4.4
CHAP 61 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 60 30 Tháng Sáu, 2023

Cậu Ấy Đến Trong Đêm 

4.3
CHAP 14 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 13 29 Tháng Sáu, 2023

Hôm nay tra công ngu ngốc lại chơi tôi

4.1
CHAP 128 5 Tháng Bảy, 2023
CHAP 127 2 Tháng Bảy, 2023

Không Khoan Nhượng

4.3
CHAP 48 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 47 27 Tháng Sáu, 2023

Yêu một kẻ ngốc

4.2
CHAP 56 3 Tháng Bảy, 2023
CHAP 55 23 Tháng Sáu, 2023

Dior tiên sinh

4.4
CHAP 80 30 Tháng Sáu, 2023
CHAP 79 20 Tháng Sáu, 2023