GENRES

HE

NEW Trung Khuyển Không Thể Chối Từ

4.8
CHAP 16 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 15 30 Tháng Sáu, 2023

TÂM SỰ THIẾU NIÊN

4.4
CHAP 19 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 18 27 Tháng Sáu, 2023

HÀNG KHÔNG BÁN

4.1
CHAP 29 3 Tháng Bảy, 2023
CHAP 28 26 Tháng Sáu, 2023

HẠN ĐỊNH SƠ LUYẾN

4.4
CHAP 14 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 13 25 Tháng Sáu, 2023

Quan Hệ Nguy Hiểm

4.3
CHAP 20 25 Tháng Sáu, 2023
CHAP 19 18 Tháng Sáu, 2023