GENRES

HUYỀN HUYỄN

CHUNG TÌNH

4.6
CHAP 51 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 50 1 Tháng Bảy, 2023

KHÔNG GẶP THƯỢNG TIÊN 300 NĂM

4.8
CHAP 20 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 19 1 Tháng Bảy, 2023

NHÂN GIỐNG ĐỘT BIẾN

4.5
CHAP 34 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 33 24 Tháng Sáu, 2023

Không Uổng

4.6
CHAP 70 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 69 30 Tháng Sáu, 2023

BẢN TỌA NUÔI QUỶ HÚT MÁU Ở TÔNG MÔN

4.2
CHAP 60 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 59 29 Tháng Sáu, 2023

NHÂN NGƯ DESSARO

4.4
CHAP 16 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 15 29 Tháng Sáu, 2023