GENRES

NAM GIẢ NỮ

THEO THIẾU GIA VỀ NHÀ

4.4
CHAP 108 NT 3 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 107 NT2 8 Tháng Bảy, 2023

Noãn chi độc, huyết chi dược

4.5
CHAP 89 20 Tháng Sáu, 2023
CHAP 88 2 Tháng Sáu, 2023

NEW Gặp Lại

4.6
CHAP 6 7 Tháng Sáu, 2023
CHAP 5 2 Tháng Sáu, 2023

Cô Vương Tại Hạ

4.1
CHAP 82 END 1 Tháng Năm, 2023
CHAP 81 24 Tháng Tư, 2023

Thông cáo tính dục

4.4
CHAP 37 4 Tháng Ba, 2023
CHAP 36 4 Tháng Ba, 2023

Ỷ Mạnh Hiếp Mạnh

4.3
CHAP 50 8 Tháng Mười Một, 2022
CHAP 49 28 Tháng Mười, 2022

VỊ VƯƠNG PHI NÀY GIỚI TÍNH NAM

4.5
CHAP 62 END 15 Tháng Mười Hai, 2022
CHAP 61 8 Tháng Mười Hai, 2022

Thắng làm vua, thua làm thiếp

4.6
CHAP 53 30 Tháng Mười, 2022
CHAP 52 17 Tháng Chín, 2022

HÚT DƯƠNG KHÍ CỦA ANH

4.6
CHAP 77 10 Tháng Mười, 2022
CHAP 76 1 Tháng Mười, 2022

Bắt được bác sĩ hồ ly

4.4
CHAP 49 9 Tháng Mười, 2022
CHAP 48 17 Tháng Chín, 2022