GENRES

NIÊN HẠ CÔNG

Không Khoan Nhượng

4.3
CHAP 48 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 47 27 Tháng Sáu, 2023

TRỤC LÃNG

4.3
CHAP 34 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 33 27 Tháng Sáu, 2023

Trò Chơi Thuần Phục Của Quạ

4.4
CHAP 20 END 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 19 24 Tháng Sáu, 2023

Chiếm Đoạt Ánh Trăng

4.4
CHAP 39 1 Tháng Bảy, 2023
CHAP 38 24 Tháng Sáu, 2023

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn

4.7
CHAP 88 END 29 Tháng Sáu, 2023
CHAP 87 22 Tháng Sáu, 2023

ÂM THANH CỦA TRÁI TIM

4.2
CHAP 112 26 Tháng Sáu, 2023
CHAP 111 3 Tháng Sáu, 2023

Chiết Chi

4.8
CHAP 23 23 Tháng Sáu, 2023
CHAP 22 16 Tháng Sáu, 2023

Tết thiếu nhi của Sơ Tam

4.1
CHAP 30 End 18 Tháng Sáu, 2023
CHAP 29 12 Tháng Sáu, 2023

HOT Quan Hệ Xâm Lược

4.2
CHAP 31 17 Tháng Sáu, 2023
CHAP 30 10 Tháng Sáu, 2023