GENRES

NIÊN THƯỢNG

Không Uổng

4.6
CHAP 70 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 69 30 Tháng Sáu, 2023

EM KHÔNG GIỐNG ẢNH CHỤP

4.3
CHAP 35 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 34 28 Tháng Sáu, 2023

Cậu Ấy Đến Trong Đêm 

4.3
CHAP 14 6 Tháng Bảy, 2023
CHAP 13 29 Tháng Sáu, 2023

Quy Luật Thăm Dò

4.7
CHAP 16 5 Tháng Bảy, 2023
CHAP 15 28 Tháng Sáu, 2023

TÂM SỰ THIẾU NIÊN

4.4
CHAP 19 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 18 27 Tháng Sáu, 2023

Kết Hôn Là Chuyện Nhỏ

4.4
CHAP 38 4 Tháng Bảy, 2023
CHAP 37 27 Tháng Sáu, 2023

TƯỞNG THẬT

4.1
CHAP 33 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 32 25 Tháng Sáu, 2023