GENRES

SINH TỬ VĂN

HOT NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH

4.2
CHAP 339 8 Tháng Bảy, 2023
CHAP 338 1 Tháng Bảy, 2023

Nịch Tửu

4.4
CHAP 85 3 Tháng Bảy, 2023
CHAP 84 26 Tháng Sáu, 2023

KẺ SĂN MỒI ĐỈNH CẤP

4.5
CHAP 12 2 Tháng Bảy, 2023
CHAP 11 25 Tháng Sáu, 2023

TU CHÂN NÃI BA

4.6
CHAP 116 End 31 Tháng Bảy, 2022
CHAP 115 24 Tháng Bảy, 2022

THIÊN TRƯỚNG ĐĂNG

4.7
CHAP 149 6 Tháng Mười, 2022
CHAP 148 28 Tháng Chín, 2022