GENRES

SƯ ĐỒ LUYẾN

HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN

4.3
CHAP 49 7 Tháng Bảy, 2023
CHAP 48 25 Tháng Sáu, 2023

Một Ngày Làm Thầy

4.5
CHAP 23 30 Tháng Sáu, 2023
CHAP 22 23 Tháng Sáu, 2023

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn

4.7
CHAP 88 END 29 Tháng Sáu, 2023
CHAP 87 22 Tháng Sáu, 2023

Nguyệt Trụy Trọng Minh

4.3
CHAP 83 13 Tháng Năm, 2023
CHAP 82 6 Tháng Năm, 2023

Đồ Đệ Của Ta Là Lang Sói

3.1
CHAP 9 17 Tháng Mười, 2022
CHAP 8 14 Tháng Sáu, 2022

THIÊN TRƯỚNG ĐĂNG

4.7
CHAP 149 6 Tháng Mười, 2022
CHAP 148 28 Tháng Chín, 2022

LƯỢNG ĐƯỜNG KHÔNG THÍCH HỢP

4.9
CHAP 29 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 28 25 Tháng Chín, 2022