GENRES

THẦN THÁM - PHÁ ÁN

Tiệm cà phê hồi tưởng

4.6
CHAP 8 26 Tháng Mười, 2022
CHAP 7 22 Tháng Mười, 2022

LƯỢNG ĐƯỜNG KHÔNG THÍCH HỢP

5
CHAP 29 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 28 25 Tháng Chín, 2022

Thi Bì

4.8
CHAP 12 14 Tháng Sáu, 2022
CHAP 11 7 Tháng Sáu, 2022

TIỀN VÔ CỔ NHÂN

4.8
CHAP 111 23 Tháng Tư, 2022
CHAP 110 14 Tháng Tư, 2022

Hoa và đồng mưu

3.8
CHAP 6 23 Tháng Một, 2022
CHAP 5 22 Tháng Một, 2022

SA NGÃ

4.3
CHAP 52 END 28 Tháng Chín, 2021
CHAP 51 28 Tháng Chín, 2021